Din kundvagn är tom

HemTrafik & VägTrafikskyltarParkeringsskyltar

Parkeringsskyltar

Med parkeringsskyltar från oss kan du skapa en tydlig markering om var och hur parkeringsytorna får användas. Ni kan även hänvisa besökare till korrekta och angivna platser. Parkeringsskyltarna passar både privatpersoner, företag eller offentliga aktörer som kommuner och myndigheter. Skyltarna är ett bra hjälpmedel för att slippa parkerade bilar på oönskade platser. I vårt sortiment finns hållbara skyltar med en rad olika användningsområden. Har ni frågor eller vill ha hjälp är ni välkommen att kontakta oss.

Köp parkeringsskyltar och p-skyltar

Med hjälp av parkeringsskyltar kan ni få en bättre och mer effektiv struktur på den kommunala parkeringen eller göra det mer tydligt för hur kunderna ska använda företagets parkeringsytor. Skapa en begriplig och klar bild för hur parkeringen ska användas för att vara så säker och trygg som möjligt. P-skyltarna går lika bra att montera på stolpar som på husfasader. De kan även sättas upp på parkeringsräcken. Om skyltarna ska monteras på en stolpe behöver stolpfästen köpas till separat. 

Skylt för hyrd och reserverad parkering

Undvik att obehöriga personer utnyttjar den hyrda eller reserverade parkeringen. En underhållsfri skylt i aluminium som visar att p-platserna är hyrda gör det tydligt att utomstående inte får parkera där. En skylt för reserverade parkeringsplatser har samma effekt. Var säker på att era parkeringer alltid finns till ert förfogande genom att använda er av parkeringsskyltar. För företag som hyr ut parkeringsplatser är skyltarna ett effektivt sätt att markera vilka p-platser som är uthyrda, om det är en specifik kundparkering och var vem som helst får parkera.

Visa med skylt att parkering är förbjuden

Det finns områden i båda privata och offentliga miljöer där parkering inte alls är tillåten. Det kan vara nära utrymningsvägar eller andra platser där exempelvis utryckningsfordon behöver kunna komma fram. Lastzoner kan också vara ett område där man inte kan parkera. Undvik problem genom att tydligt visa förbud mot parkering med skyltar. Vi har hållbara varningsskyltar som tål de mest påfrestande miljöerna och kan se till att viktiga utrymmen förblir fria från blockerande fordon. En p-förbudsskylt kan också sättas upp på platser där många missuppfattar att det är privatägda ytor. Det kan exempelvis vara på skogsmark eller vid stränder som ni vill undvika parkerade bilar.

Handikapparkering och lastplats – håll felparkerare borta

En plats där man absolut inte vill ha felparkerare är på handikapparkeringar. Handikapparkeringen är anpassad för personer med speciella behov och för dem är det väldigt viktigt att ytorna inte missbrukas. Dessa extra stora parkeringsrutor ligger nära ingången till exempelvis affärer, hälsocentraler och andra allmänna utrymmen. Hjälp personer med handikapptillstånd att ha sina parkeringar tillgängliga och fria från obehöriga fordon. Vi har skyltar för handikapparkering som kan användas av både företag, kommuner och myndigheter.